stadhuis terneuzen

In de PZC van 3 september 2020 stond de mededeling, dat er drie begraafplaatsen in de gemeente veranderd zullen worden. Het daarbij horende voorstel voor de Raadsvergadering van 1 oktober wordt besproken in de commissievergadering op woensdag 16 september. I.v.m. corona-maatregelen zullen deze vergaderingen uitsluitend openbaar zijn via een livestream.

Aan herinrichten gaat vooraf het maken van ruimte. U kunt de voornemens van de politiek nalezen op https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/688439/commissie%20Omgeving%2016-09-2020  onder agendapunt 9.

Inspreken bij de commissievergaderingen is weer mogelijk

Als u wil inspreken naar aanleiding van een agendapunt, moet u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie (griffier@terneuzen.nl). Dit in verband met de coronamaatregelen. De griffier kan dan met u afspraken maken hoe u tijdens de vergadering kunt inspreken.