Over ons

Stichting Zaamslag Geleefd wil de geschiedenis van Zaamslag en de herinnering aan haar inwoners levend houden.  Daarvoor is de Zaamslag begraafplaats de basis. Stichting Zaamslag Geleefd wil dat

 • Mogelijke ontruimingen pas beginnen als de begraafplaats gedigitaliseerd is
 • Zoveel mogelijk graven intact blijven
 • Dat de lasten (leges, kosten verlenging) voor de inwoners betaalbaar blijven.

 

Het eerste punt geschiedt door discussies en onderhandelingen met de gemeente Terneuzen.  De tweede punten zijn aan elkaar verbonden.  Met als bedrijfseconomische kreet ‘kostendekkendheid’ heeft de gemeente de prijslijst van begraven herzien, wat een eufemisme is voor verhoogd.  En hier zien we puntjes voor verbetering:

 

 1. Kostenstructuur
  Eén tarief voor de gemeente, gerekend op vierkante meter per begraafplaats.  Dit is in het nadeel van Zaamslag waar het onderhoud juist efficënter kan door dat dit één van de grootste begraafplaatsen in de gemeente is. Bovendien zijn in Zaamslag veel meer graven met eeuwigdurend grafrecht.
 2. Overhead
  Als de overheid iets uitvoert, valt dat veel duurder uit dan wanneer een kleine organisatie dat uitvoert. Gemeente Terneuzen hanteert een overhead van 74%.  Een voorbeeld: als een hovenier € 100 rekent voor onderhoud, telt de gemeente daar 74% bij op voor de salarissen van ambtenaren, de kosten van het stadhuis enzovoorts enzovoorts. Daarvoor betaalt de  burger dus uiteindelijk € 174
 3. Monopoly
  De gemeenteraad heeft ingestemd dat alleen de gemeente de begraafplaatsen mag exploiteren.  De gemeente Terneuzen kan dus zelf de tarieven bepalen en vraagt twee keer zo veel als de Gemeente Hulst. Naar verluidt zijn ook de verschillende katholieke begraafplaatsen allemaal voordeliger.

 

Als je de prijzen verhoogt, neemt de vraag af. Wij zijn bang dat er een einde wordt gemaakt aan een Zaamslagse traditie door de prijzen kunstmatig hoog te houden.

De Gemeente Terneuzen vindt dat er voor elk graf betaald moet worden.  Omdat de administratie te wensen overliep is er eigenlijk nooit geruimd en bleek het moeilijk om nabestaanden aan te schrijven voor verlenging.  Er is nu  € 2,3 miljoen gereserveerd met goedkeuring door de gemeenteraad om 80.000 m2 begraafplaatsen te ruimen. Een aanzienlijk deel is overhead en bedoeld om nabestaanden op te sporen. 

 

Als er dan toch € 2,3 miljoen moet worden uitgegeven, kun je dat beter aan het uitvoeren van onderhoud doen en aan het inrichten van begraafplaastsen vind Stichting Zaamslag Geleefd.

 

Tijd voor verandering, verbetering

Stichting Zaamslag Geleefd realiseert zich dat de situatie complex is en dat er op vele manieren naar kan worden gekeken:

 • Als nabestaande wil je een plek om te rouwen en te herdenken.  Slecht onderhoud en een gatenkaas van graven werken averechts.
 • Op Zaamslag is begraven een traditie. De Zaamslagse begraafplaats is eeuwenoud.  Zo maar de schop er in en ruimen, betekent dat je ook zomaar je dorpsgeschiedenis weggooit.
 • Er zijn graven waarvan de nabestaanden onvindbaar zijn of waarvan de nabestaanden om verschillende redenen de graven niet kunnen of willen verlengen.

 

Stichting Zaamslag Geleefd wil denken in oplossingen!

 

Zo gaan we dat doen!

 

Stap 1: Digitalisering

Een aantal vrijwilligers heeft foto’s gemaakt van alle 2.800 graven in Zaamslag.  Deze worden bekeken, ingevoerd in de web-site en familieverbanden worden aangebracht.  Daarna kunnen nabestaanden verhalen toevoegen over hun dierbaren, waar van toepassing ook geschiedenis toevoegen.

 

Stap 2:  Vertraag ontruiming

Allereerst willen we dat Zaamslag tijd heeft om een digitale begraafplaats te maken.  Er zullen graven ontruimd moeten worden, zeker als deze niet onderhouden worden en er geen nabestaanden te vinden zijn. De vraag is wanneer je dat doet en hoe je dat doet. Elk graf ruimen direct nadat de termijn is afgelopen lijkt ons geen goed idee. Het lijkt ons veel praktischer en mooier om dat gefaseerd te doen. Bijvoorbeeld elke vijf jaar.  Dat is nog eens voordeliger ook.

 

Stap 3:  Behoud waar mogelijk

De gemeente neemt de kosten van het onderhoud van cultuurhistorische graven op zich. Dat lijkt royaal, maar dat is het niet. Stichting Zaamslag Geleefd vindt de lijst veel te kort.  We willen hierover in overleg met de gemeente.

We willen zelf een aanvullend beleid maken met subsidies en andere inkomsten zodat het mogelijk wordt om extra graven te behouden. 

 

Samen staan we sterk!

Hecht u ook waarde aan de dorpsgeschiedenis van Zaamslag? Bent u misschien (toekomstig) nabestaande van iemand op deze unieke begraafplaats?

Meldt u dan aan als Vriend van de Stichting Zaamslag Geleefd of als Donateur.

 

Stichting Zaamslag Geleefd
Terneuzensestraat 47
4543 BM Zaamslag
info@zaamslaggeleefd.nl

KvK: 83075259