Adriaan de Koeijer

Adriaan, 85 jaar, weduwnaar van Johanna Jacomina de Kraker. Ze  hadden de boerderij van 1907 tot 1933 aan de Molenweg 1.Hij was  evenals zijn zoon Dijkgraaf  van de Zaamslagpolder.

Hij is zoon van François de Koeijer en Janneke de Jonge.

Eva Dekker

Eva, 75 jaar, weduwe van Jan Leendert Riemens. Ze woonden van 1906 tot 1934 op de boerderij Reuzenhoek 1.

Ze is dochter van Pieter Dekker en Maria de Feijter.

Abonneer op J